Poszukuję Inwestora
Platforma specjalizuje się głównie w pozyskiwaniu Inwestorów zainteresowanych finansowaniem tzw. flipów mieszkaniowych. Najczęściej łączymy Inwestorów z Fliperami w modelu w którym to Inwestor staje się jedynym i 100% właścicielem obracanego mieszkania. Ciebie jako Projektodawcę łączy z Inwestorem umowa o współpracy w której określony jest zakres praw i obowiązków obu stron oraz forma rozliczenia – najczęściej 50/50. Finansujemy projekty już od ok. 200 000zł – taka kwota pozwala na zakupu niewielkiej kawalerki, sfinansowanie jej remontu oraz odsprzedaż z zyskiem. Pozyskujemy również inwestorów zainteresowanych większymi projektami takimi jak projekty deweloperskie oraz rewitalizacja kamienic. Projekty takie realizowane są zazwyczaj poprzez powołanie do życia spółki celowej, w której udziały obejmują inwestor oraz projektodawca. Inwestor może objąć np. wkład komandytowy już od 100 000zł. Największa jak dotąd pozyskana przez nas kwota od pojedynczego Inwestora to 1 700 000zł – Kapitał ten przeznaczony został na zakup gruntu oraz realizację pierwszych etapów projektu deweloperskiego polegającego na budowie domów w zabudowie szeregowej. Największy jak dotąd pozyskany przez nas kapitał w ramach jednej kampanii to 2 800 000zł – Kwota została przeznaczona na hurtowy zakup pakietu składającego się z 8 mieszkań na rynku pierwotnym w celu ich wykończenia i odsprzedaży z zyskiem. W projekcie udział wzięło 9 niezależnych Inwestorów.

Jeśli chciałbyś, abyśmy wyszukali dla Ciebie Inwestora, które zechce sfinansować Twój projekt napisz do nas wiadomość e-mail lub skontaktuj się z nami telefonicznie.

  1. W pierwszym kroku poprosimy Cię o wypełnienie ankiety, dzięki której zapoznamy się z profilem Twojej działalności. Pozwoli nam to na obopólną weryfikację potencjalnych warunków współpracy. Na tym etapie nie musisz mieć przygotowanej konkretnej okazji inwestycyjnej.
  2. Kiedy już wspólnie potwierdzimy, że odpowiadają nam warunki współpracy podpiszemy umowę, która nie zobowiązuje Cię do wnoszenia jakichkolwiek opłat. Umowę możemy podpisać w naszym biurze w Warszawie lub zdalnie np. poprzez profil zaufany.
  3. Od tego momentu w dowolnym czasie możesz zgłosić się do nas z konkretną okazją inwestycyjną np. mieszkaniem poniżej średniej wartości rynkowej, które idealnie nadaje się na tzw. flipa.
  4. Po przesłaniu nam informacji o konkretnej nieruchomości prosimy, abyś wedle naszego wzoru przygotował szczegóły oferty. Informację o jakie poprosimy to min. cena zakupu, szacowany koszt remontu, potencjalna cena sprzedaży, czas trwania prac remontowych, forma prawna nieruchomości, rzut nieruchomości, numer księgi wieczystej, zdjęcia mieszkania etc.
  5. Po skompletowaniu informacji na temat oferty nasz zespół przystąpi do analizy prawnej. Po pozytywnym wyniku analizy, oferta publikowana jest na platformie oraz przedstawiana jest naszym inwestorom. Jeśli jest to większy projekt np. zakup hurtowy pakietu mieszkań na rynku pierwotnym lub rewitalizacja kamienicy przystępujemy do opracowania kampanii promocyjnej.
  6. Rozumiemy, że zazwyczaj w takich sytuacjach należy działać bardzo szybko. Na tyle szybko, aby konkurencja nie dokonała np. wpłaty zadatku i tym samym nie uprzedziła nas w zakupie mieszkania. Dlatego też dobrze jeśli na tym etapie wcześniejszą weryfikację Twojej firmy oraz podpisanie umowy między nami mamy już za sobą.
  7. Analiza oferty trwa maksymalnie 48 godzin (Nasz zespół pracuje 24h na dobę) od momentu przekazania informacji na temat okazji inwestycyjnej. Po przedstawieniu oferty Inwestorom, pierwsze decyzje uzyskujemy już nawet po 2-3 godzinach.
  8. W międzyczasie dogrywane są ostatnie szczegóły umowy o współpracy pomiędzy inwestorem, a fliperem. Po podpisaniu umowy o współpracy, Inwestor udziela pełnomocnictwa do zakupu nieruchomości lub osobiście zjawia się na akcie notarialnym.

Pierwszy kontakt -> Podpisanie umowy partnerskiej -> Przesłanie szczegółów oferty -> Analiza oferty -> Prezentacja oferty inwestorom -> Podpisanie umowy z inwestorem -> Rozpoczęcie projektu

Prowizja ustalana jest indywidualnie. Zależna jest od wielu czynników, zarówno od poziomu skomplikowalności przedstawionej oferty i czasu potrzebnego na jej analizę jaki i atrakcyjności samej oferty dla inwestora.

Zawsze jednak na względzie mamy przede wszystkim rentowność inwestycji. Nasza prowizja nigdy nie powoduje spadku rentowności projektu do poziomu w którym żadnej ze stron nie opłaca się go rozpoczynać.

Wszelkie działania marketingowe, które podejmujemy w ramach promowania projektów realizujemy na nasz koszt. Nie pobieramy prowizji w razie braku pozyskania Inwestora.

Prowizja pobierana jest dopiero w momencie podpisania umowy pomiędzy inwestorem, a projektodawcą.

W efekcie, jeśli Twój projekt przejdzie naszą weryfikację pomyślnie to z przyjemnością zrealizujemy dla Ciebie kampanię promocyjną w pełni na nasz koszt. Kampania promocyjna opiera się głównie na promocji w mediach społecznościowych.