Jestem Inwestorem

Flipy mieszkaniowe

Transakcja typu Flip polega na wyszukaniu nieruchomości w cenie poniżej średniej wartości rynkowej, następnie podniesienie wartości poprzez remont/wykończenie i odsprzedaż z zyskiem.

Klasyczny model w jakim Fliperzy współpracują z Inwestorami to model w którym Inwestor dokonuje zakupu mieszkania na siebie (stając się jedynym i 100% właścicielem mieszkania) + finansuje remont mieszkania.

Fliper wykonuje całość pracy związanej z procesem tj. wyszukanie odpowiednio taniego mieszkania z potencjałem na zysk, koordynację prac remontowych oraz obsługę sprzedaży nieruchomości.

Obie strony łączy umowa o współpracy.

Po sprzedaży Fliper oraz Inwestor dzielą się zyskiem w z góry określonym podziale, najczęściej 50/50.

Przykład:

 • Zakup mieszkania – 300 000 zł
 • Koszty okołotransakcyjne (PCC, notariusz) – 10 000 zł
 • Prace remontowe – 40 000 zł
 • Koszty razem – 350 000 zł
 • Sprzedaż – 400 000 zł
 • Zysk – 50 000 zł
 • Podział 50/50: Inwestor – 25 000 zł, Fliper – 25 000 zł
 • Czas trwania pojedynczego projektu to ok. 4 miesiące. Oznacza to, że ten sam kapitał może zostać ulokowany w 3-4 flipy rocznie

W przypadku współpracy na podstawie umowy o współpracy, Fliperzy często gwarantują minimalny zysk.

Przykład – Przewidywany zysk to 30 000 zł na danym mieszkaniu, udaje się jednak wygenerować 28 000 zł. Inwestor ma zagwarantowany minimalny zysk w wysokości 15 000 zł, co oznacza, że rozliczenie nie odbywa się w modelu 50/50 tj. 28 000zł/2.

Inwestor otrzymuje gwarantowane 15 000 zł, a Fliper pomniejsza swoje wynagrodzenie i otrzymuje 13 000 zł.

W toku negocjacji Inwestor może również otrzymać gwarancję maksymalnego czasu trwania pojedynczego obrotu.

Przykład – jeśli Fliper nie sprzeda mieszkania w umówionym wcześniej okresie np. 5 miesięcy, zrzeka się wynagrodzenia i 100% wygenerowanego zysku trafia do Inwestora.

Inwestowanie w obrót mieszkaniami można rozpocząć już od 150 000zł – 200 000zł.

Jest to kwota pozwalająca na zakup oraz remont kawalerki.

Projekty deweloperskie

Największym atutem projektów deweloperskich jest fakt, iż zaangażowany kapitał w stosunku do generowanych zwrotów jest relatywnie niewielki, dzięki możliwości wsparcia projektu kredytem deweloperskim oraz rachunkami powierniczymi.

Współpraca Dewelopera oraz Inwestora najczęściej realizowana jest w następującym modelu:

 1. Inwestor i deweloper zakładają spółkę celową w której obejmują po 50% udziałów
 2. Wspólnicy ustanawiają Zarząd w osobie dewelopera oraz współprojektodwaców dewelopera
 3. Wspólnicy ustanawiają Radę Nadzorczą w osobie Inwestor oraz wskazanych przez Inwestora osób
 4. Inwestor wnosi do spółki kapitał poprzez notarialnie zawartą umowę pożyczki. Kapitał posłuży do sfinansowania zakupu gruntu.
 5. Zabezpieczeniem Inwestora jest wpis do działu IV Księgi Wieczystej. Oznacza to, że na rzecz Inwestora zostanie ustanowiona hipoteka
 6. Koszty związane z budową zostaną zrealizowane z kredytu deweloperskiego oraz rachunków powierniczych

Przykład:

Budynek czterolokalowy w zabudowie szeregowej – 4 jednostki mieszkalne, 150m2 każda.

 • Zakup gruntu: 400 000zł (inwestor)
 • Materiały + Praca: 1 600 000zł (kredyt deweloperski oraz rachunki powiernicze)
 • Koszty razem: 2 000 000zł
 • Sprzedaż: 4 jednostki x 750 000zł = 3 000 000zł
 • Zysk: 1 000 000zł
 • Podział 50/50: Inwestor – 500 000zł, Deweloper – 500 000zł
 • Czas trwania: ok. 18 miesięcy

Co ważne, zaangażowany kapitał w stosunku do zysku jest bardzo niewielki ponieważ Inwestor finansuje tylko zakup gruntu.

Na podanym powyżej przykładzie zaangażowany kapitał Inwestora to 400 000 zł, natomiast zwrot to 500 000zł, a więc ponad 100% zaangażowanego kapitału.

Inwestycje w projekty deweloperskie rozpocząć można już od ok. 100 000zł, nabywając np. 25% własności gruntu o wartości 400 000zł.

Rewitalizacja kamienic

Projekty polegające na tchnięciu drugiego życia w zaniedbane kamienice łączą w sobie cechy klasycznych flipów mieszkaniowych oraz projektów deweloperskich.

W praktyce jest to Flip przeprowadzony na całym budynku, obejmujący szerszy zakres prac tj. części wspólne, elewacja etc.

Rewitalizację kamienic najczęściej realizuje się w modelu inwestowania grupowego, w którym kilku inwestorów tworzy wspólnie spółkę komandytową stając się komandytariuszami.

Komplementariuszem staje się Projektodawca, który organizuje całość działalności operacyjnej spółki.

Sukces projektu polegającego na rewitalizacji kamienicy zależy nie tylko od niskiej ceny zakupu budynku czy poprawności przeprowadzonych prac budowlanych, ale również od odpowiedniej sytuacji prawnej obiektu.

Uregulowanie sytuacji prawno-administracyjnej np. wydzielenie osobnych ksiąg wieczystych poszczególnych lokali i sprzedaż jako odrębne jednostki jest czynnością, która w dużej mierze przyczynia się do uzyskania wyższej stopy zwrotu.

Czas potrzebny na przeprowadzenie wszelkich prac budowlanych, uregulowanie sytuacji administracyjno-prawnej oraz sprzedaż wydzielonych mieszkań to zazwyczaj ok. 2 lata.

Inwestowanie w rewitalizację kamienic można rozpocząć już od ok. 100 000zł stając się jednym z komandytariuszy w spółce celowej.

Flipy na gruntach

Tak jak w przypadku obrotu mieszkaniami kluczowym elementem jest podniesienie wartości nieruchomości poprzez remont, tak w przypadku obrotu gruntami wartość podnoszona jest poprzez doprowadzenie do uzyskania pozwolenia na budowę.

Odpowiednio wyselekcjonowana działka z prawomocnym pozwoleniem na budowę jest bardzo atrakcyjną ofertą dla deweloperów, którzy zaraz po zakupie mogą rozpocząć prace budowlane.

Współpraca w tym przypadku wygląda analogicznie jak w przypadku obrotu mieszkaniami tj. Fliper wyszukuje atrakcyjną działkę, której cena zakupu jest ceną poniżej średniej wartości rynkowej lub posiada ona bardzo wysoki potencjał projektowy.

Inwestor dokonuje zakupu stając się jedynym i 100% właścicielem.

Projektodawca prowadzi cały proces administracyjny-projektowy.

Obie strony łączy umowa o współpracy.

Po sprzedaży następuje podział zysku w modelu 50/50.

Przykład:

 • Zakup gruntu: 400 000zł
 • Proces administracyjno-projektowy uzyskania PnB: 50 000zł
 • Sprzedaż: 600 000zł
 • Zysk: 150 000zł
 • Podział 50/50: Inwestor – 75 000 zł, Fliper – 75 000 zł
 • Czas trwania: 8-10 miesięcy

Inwestowanie w obrót gruntami można rozpocząć już od ok. 100 000zł w przypadku działek w mniejszych miejscowościach.

Nieruchomości na wynajem

Aktualna sytuacja na rynku finansowym zdecydowanie nie sprzyja gromadzeniu swoich nadwyżek kapitałowych na kontach bankowych, lokatach etc.

W dzisiejszych czas jesteśmy wręcz zobligowani mądrze ulokować swoje oszczędności, aby przechować ich nominalną wartość.

Doskonale rozumiemy, że nie każdy chce w sposób aktywny podejmować decyzję inwestycyjne kilka razy w roku. Dlatego też pomagamy naszym Inwestorom w całkowicie pasywnym lokowaniu swoich środków.

Najlepszą formą całkowicie pasywnego inwestowania jest zakup mieszkania na wynajem oraz zlecenie zarządzania nieruchomością.

Na życzenie Inwestora możemy wyszukać nieruchomość o konkretnych parametrach (metraż, lokalizacja, budżet itp.) lub przygotować mieszkanie zgodnie z wytycznymi Inwestora.

Nasi Inwestorzy najczęściej zlecają nam przygotowanie kawalerek lub mieszkań 2-pokojowych, w metrażach najchętniej wynajmowanych i najlepiej rotujących tj. od 25m2 do ok. 45m2, w pobliżu uczelni, wzdłuż linii metra itp.

Kawalerki oraz mieszkania 2-pokojowe są najbezpieczniejszy rodzajem nieruchomości, który niezależnie od zawirowań na rynku zawsze zostanie wynajęty lub szybko się sprzeda.

Dla bardziej wymagających jesteśmy w stanie również wyszukać/przygotować mieszkania generujące większe stopy zwrotu. Są to nieruchomości zaaranżowane na większą ilość pokoi, mieszkania podzielone na kilka mikrokawalerek na jednej księdze wieczystej czy mieszkania/domy przygotowane do wynajęcia jako kwatery pracownicze.

Co bardzo ważne – świadczymy usługę zarządzania. Oznacza to że dokonując zakupu mieszkania na wynajem za naszym pośrednictwem masz gwarancję czynszu oraz gwarancję zdjęcia z Twoich barków wszelkich problemów związanych z najemcami.

Inwestowanie w mieszkania na wynajem można rozpocząć już od ok. 200 000zł dokonując zakupu kawalerki.

Inwestycje długoterminowe w mieszkania na wynajem przynoszą ok. 7-9% w skali roku.

Mieszkania na wynajem w Unii Europejskiej oraz poza nią

Wraz z naszymi partnerami przygotowaliśmy ofertę zakupu apartamentów turystycznych w krajach takich jak Hiszpania czy Chorwacja. Jeśli jednak istotnym elementem Twojej strategii inwestycyjnej jest zakup mieszkania w kraju poza jurysdykcją UE możemy zaproponować apartamenty turystyczne w krajach takich jak Albania czy Turcja.

W każdym z w/w krajów współpracujemy z operatorami którzy zaopiekują się Twoją nieruchomością. Współpraca z partnerem oferującym usługę zarządzania polega na gwarancji czynszu ze strony partnera oraz opiece nad nieruchomością poprzez oferowanie mieszkania na portalach takich jak Booking wraz z obsługą gości.

Jako platforma pośrednictwa biznesowego dokonujemy weryfikacji samego podmiotu, który zgłasza się do nas w celu pozyskania finansowania jak i konkretnej okazji inwestycyjnej proponowanej przez Projektodawcę.

Dokonywana przez nas analiza opiera się na dwóch filarach – prawnym oraz rynkowym.

Analiza prawna to przede wszystkim analiza dokumentów związanych z przedsiębiorstwem i jego kondycją finansową oraz analiza dokumentacji dotyczącej samej okazji inwestycyjnej np. ksiąg wieczystych, formy prawnej transakcji etc.

Celem analizy jest wykrycie zagrożeń, które mogły zostać pominięte przez samego projektodawcę tak, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo wszystkim stronom transakcji.

Jesteśmy w stanie wychwycić wszelkie niebezpieczeństwa na wczesnym ich etapie ponieważ sami przeprowadziliśmy już kilkadziesiąt transakcji typu flip oraz zrealizowaliśmy kilkanaście projektów deweloperskich. Doskonale wiemy jakie zagrożenia niosą za sobą takie transakcje.

Współpracujemy również z notariuszami którzy na co dzień stykają się z wszelkimi nieprawidłowościami związanymi ze sprzedażą/kupnem nieruchomości. Priorytetem jest dla nas nie dopuścić do sytuacji w której inwestor dokona zakupu nieruchomości która okaże się np. być obciążona roszczeniami lub jest zadłużona.

Drugi filar analizy to analiza rynkowa, która opiera się na dokonaniu ponownej analizy danych przedstawionych nam przez projektodawcę. Nie bazujemy na optymistycznych scenariuszach prezentowanych nam przez podmioty poszukujące finansowania.

Zakładamy plany neutralne oraz pesymistyczne, tak aby zaprezentować inwestorowi realnie możliwą do uzyskania stopę zwrotu. Dążymy do sytuacji w której nasi inwestorzy są miło zaskakiwani większymi zwrotami, a nie rozczarowywania stratą kapitału jak dzieje się to przy wielu niezweryfikowanych ofertach.

Oprócz analizy danych takich jak potencjalna cena sprzedaży czy czas trwania projektu, przeprowadzamy również badanie rynku pod kątem potencjalnej konkurencji.

Ponadto współpracujemy również z profesjonalnymi firmami analitycznymi, które na nasze zlecenie przygotowują szczegółowe raporty określające zasadność i rentowność inwestycji w daną nieruchomość. Raporty przygotowywane są na podstawie cen transakcyjnych uzyskanych od rzeczoznawców oraz notariuszy.

Do każdego projektu oraz do każdego inwestora podchodzimy indywidualnie. Doskonale rozumiemy, że nie dla każdego inwestora wysokość stopy zwrotu jest kryterium decydującym o rozpoczęciu inwestycji. Równie ważne są takie czynniki jak poziom pasywności dostosowany do oczekiwań inwestora, forma zarządzania inwestycją w czasie jej trwania, sposób zabezpieczenia, możliwość wyjścia z inwestycji w dowolnym momencie, forma rozliczenia z projektodawcą itp.

Co ważne – jesteśmy praktykami rynku. Sami inwestujemy nasz własny kapitał. Przeprowadziliśmy z sukcesem kilkadziesiąt różnego rodzaju inwestycji i doskonale wiemy jakie cechy powinna posiadać prawdziwa perełka inwestycyjna.

Nasi Inwestorzy otrzymują od nas tylko takie oferty, w które sami chcielibyśmy ulokować nasz własny kapitał.

Najskuteczniejszą i najbezpieczniejszą formą inwestowania na rynku nieruchomości jest własność. Inwestor staje się jedynym i 100% właścicielem obracanego aktywa np. mieszkania czy gruntu.

Do pozostałych form zabezpieczenia należą również:

 • wpis na hipotekę nieruchomości
 • dobrowolne poddanie się egzekucji w trybie art. 777 k.p.c.
 • weksel + deklaracja wekslowa
 • zabezpieczenie na majątku projektodawcy
 • objęcie udziałów lub akcji w spółce/objęcia stanowiska w Radzie Nadzorczej/objęcie wkładu w roli Komandytariusza
 • depozyt notarialny/radcowski

0zł.

Słownie: zero złotych.

Jako inwestor nie ponosisz żadnych kosztów związanych z naszymi usługami.

Wynagrodzenie pobieramy tylko i wyłącznie od Projektodawców.

Nigdy nie pobieramy żadnych środków od inwestorów.

Platforma obsługiwana jest przez LC Holding Group Sp. z o.o.

Twarda 18, 00-105 Warszawa

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

NIP: 525-285-52-06

KRS: 0000889128

REGON: 388438017

Jesteśmy platformą pośrednictwa biznesowego. Prowadzona przez nas działalność polega na łączeniu ze sobą przedsiębiorców poszukujących kontrahentów.

Nasza rola to wyszukanie dla Ciebie odpowiedniego projektu biznesowego, który prowadzony jest przez odpowiedniego dla Ciebie partnera z którym, jeśli zechcesz, możesz rozpocząć współpracę.

Nie prowadzimy działalności polegającej na oferowaniu bądź sprzedaży instrumentów finansowych takich jak akcje czy obligacje.

Nie jesteśmy funduszem inwestycyjnym. Co za tym idzie nie pobieramy od Inwestorów kapitału w celu jego rozporządzania.

Nigdy nie poprosimy Cię o przelanie jakichkolwiek środków na nasze konto.

Tak, łączymy inwestorów z projektodawcami w całej Polsce.

Pracujemy na podstawie pełnomocnictw notarialnych co pozwala nam szybko i sprawnie realizować kolejne transakcje.

Bardzo rzadko zdarza się, aby Inwestor zainwestował w projekt, który realizowany jest w jego miejscu zamieszkania. Zdecydowanie częstszą sytuacją jest sytuacja w której Inwestor angażuje się w projekt realizowany poza jego miejscem zamieszkania.

Razem z nami lub za naszym pośrednictwem inwestują również osoby na co dzień mieszkające poza Polską np. w Stanach Zjednoczonych.

Tak więc, niezależnie od tego gdzie mieszkasz, jeśli chcesz rozpocząć pomnażanie swojego majątku razem z nami to koniecznie napisz do nas wiadomość e-mail lub skontaktuj się telefonicznie.